สบจ.อุทัยธานี ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

พ.ต.ท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะ ได้เดินทางตรวจราชการ ประจำปี พ.ศ. 2559

สบจ.อุทัยธานี เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบ 2 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระญาณสงวร

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เจ้าหน้าที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี ได้เข้าร่วมทำพิธีบำเพ็ญพระกุศลครบ 2 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระญาณสังวร

สบจ.อุทัยธานี เข้าร่วมงานวันรพี

นายศิริพงษ์ กำจัดภัย ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมงานวันรพี ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ อาคารศาลจังหวัดอุทัยธานี

สบจ.อุทัยธานี ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมฯ
วันที่ 5 มิถุนายน 2558 ศูนย์สารสนเทศ กรมบังคับคดี 0

นายทรงธรรม พูนเกษมทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรมจะเข้าตรวจราชการและตรวจการบังคับคดีที่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบสองในระหว่างวันที่ 2 – 5 มิถุนายน 2558

สบจ.อุทัยธานี จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 เจ้าหน้าที่ สบจ.อุทัยธานี ได้ร่วมสงน้ำพระพุทธรูป และ รดน้ำขอพรผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ผอ.สบจ. อุทัยธานี ได้เข้าร่วมการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ณ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี