ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานอธิบดีกรมบังคับคดีให้สัมภาษณ์ในประเด็นนโยบายในการพัฒนากระบวนการบังคับคดีและการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ 3/7/2560

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ให้สัมภาษณ์ในประเด็นนโยบายในการพัฒนากระบวนการบังคับคดี [อ่านต่อ…]

กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 47 ปี หนังสือพิมพ์ The Nation 3/7/2560

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2560) เวลา 10.00 น. กรมบังคับคดี ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี หนังสือพิมพ์ The Na [อ่านต่อ…]

กรมบังคับคดีจัดโครงการคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2 3/7/2560

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2560) เวลา 08.00 น. กรมบังคับคดีจัดโครงการคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ [อ่านต่อ…]

กรมบังคับคดีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรมบังคับคดี ครั้งที่ 2 30/6/2560
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ศูนย์สารสนเทศ กรมบังคับคดี 0

วันนี้ (30 มิถุนายน 2560) เวลา 09.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเ [อ่านต่อ…]

เจ้าหน้าที่และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จำนวน 35 คน ศึกษาดูงานขายทอดตลาดทรัพย์และอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดี 16/05/2560
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ศูนย์สารสนเทศ กรมบังคับคดี 0

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง จำนวน 35 คน ศึกษาด [อ่านต่อ…]