ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด เข้าร่วมกิจกรรมวันรพี ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ อาคารศาลจังหวัดตราด

                วันนี้ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ น.  นางสาวอทิตยา ทองบุญ  ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา [อ่านต่อ…]

แจ้งหมายเลขโทรศัพท์เพิ่มเติมในการติดต่อราชการ

ตามที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้ว่าโทรศัพท์ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราดขัดข้อง ขณะนี้ได้ดำเนินการแก้ไขได้บางส่วน สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 039-523981  หากดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ [อ่านต่อ…]

แจ้งโทรศัพท์ในการติดต่อราชการขัดข้อง

เนื่องด้วยระบบโทรศัพท์ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราดขัดข้อง เพื่อให้การติดต่ราชการเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วในระหว่างดำเนินการแก้ไขระบบโทรศัพท์ หากท่านประสงค์ที่จะติด [อ่านต่อ…]

ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 21 รายการ

ด้วยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 21 รายการ ตามกำหนด 2 นัด นัดที่ 1 วันที่ 24 เมษายน 2561 นัดที่ 2 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ดังนี้

กรมบังคับคดีร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ จังหวัดตราด
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด 0

วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 08.00 น. กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษาทาง [อ่านต่อ…]