ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด ขอแจ้งประกาศ เรื่อง งดการขายทอดตลาด ประจำเดือน พฤษภาคม 64

            เนื่องจากสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กรมบังคับคดีมีนโยบายให้สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศดำเนินการรายงานศาลขอให้งดการขายทอดตลาดในนัด [อ่านต่อ…]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด ขอแจ้งประกาศ เรื่อง งดการขายทอดตลาด ประจำเดือน เมษายน 64

               เนื่องจากสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กรมบังคับคดีมีนโยบายให้สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศดำเนินการรายงานศาลขอใหงดการขายทอดตลาดในน [อ่านต่อ…]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด้จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

              วันนี้  (2  เมษายน  ๒๕๖๔)  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมส [อ่านต่อ…]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๔

              วันนี้  (๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔)  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย  เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ [อ่านต่อ…]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด ร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด้จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2564 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด

              วันที่ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)  เวลา ๐๘.๐๐ น. นางอุมาภรณ์  รัตนกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด  มอบหมายให้นางสาวจาริณีย์  พรหมพลจร  นิติกรปฏิบัติการ แ [อ่านต่อ…]