สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี

ที่ตั้ง เลขที่ 733/2-4 ซอยพหลโยธิน 80 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ 02 531 4389 , 02 523 7653       โทรสาร 02 523 7654
งานธุรการ โทร 06 1471 3403
งานการเงิน โทร 06 1471 3506