ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานNo Picture
แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น.
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สบจ.ปทุมธานี สาขาธัญบุรี 0

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต จะดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ในวันศุกร์ที่ 13 พฤ [อ่านต่อ…]