ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานNo Picture
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) (ฉบับที่ 2)
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 สบจ.ปทุมธานี สาขาธัญบุรี 0

ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี   เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชนในช่วงสถานการณ์ก [อ่านต่อ…]