สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี และ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี ร่วมต้อนรับพันตำรวจเอกทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 สบจ.ปทุมธานี สาขาธัญบุรี 0

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี โดยนายร่มพงษ์ ผลวัฒนะ ยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงย [อ่านต่อ…]

สบจ.จังหวัดปทุมธานี และสบจ.จังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี ร่วมกับ บบส.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดมหกรรมขายทอดตลาด
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 สบจ.ปทุมธานี สาขาธัญบุรี 0

วันที่เสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี ร่วมกับ [อ่านต่อ…]

สบจ.ปทุมธานี สาขาธัญบุรี จัดอบรมโครงการ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 สบจ.ปทุมธานี สาขาธัญบุรี 0

สบจ.ปทุมธานี สาขาธัญบุรี จัดอบรมเผยแพร่ความรู้กฎหมายการบังคับคดีแพ่ง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จำนอง จำนำ ค้ำประกัน การวางทร [อ่านต่อ…]

กรมบังคับคดีจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้กฎหมายล้มละลายข้ามชาติ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการล้มละลาย 29/6/2560
วันที่ 29 มิถุนายน 2560 สบจ.ปทุมธานี สาขาธัญบุรี 0

วันนี้ (29 มิถุนายน 2560) เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดีจัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ กฎหมายล้มละลายข้ามชาติ (Conferenc [อ่านต่อ…]

กรมบังคับคดีเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด 28/6/2560
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 สบจ.ปทุมธานี สาขาธัญบุรี 0

วันนี้ (28 มิถุนายน 2560) เวลา 13.00 น. กรมบังคับคดี โดยนางสาวพิชญา เทิดขวัญชัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง แล [อ่านต่อ…]