เจ้าหน้าที่และผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์

เจ้าหน้าที่และผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ 9 เมษายน 2561 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมสืบสานประเพณี วันสงกรานต์

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 9 เมษายน 2561

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 6 เมษายน 2561

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเชิญผ้าขึ้นพระธาตุศรีสุราษฎร์และธรรมชาติเขาท่าเพชร ประจำปี 2561

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเชิญผ้าขึ้นพระธาตุศรีสุราษฎร์และธรรมชาติเขาท่าเพชร ประจำปี 2561 วันที่  27  มีนาคม  2561

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 หมู่ 6 ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 หมู่ 6 ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่่ 23 ม [อ่านต่อ…]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการจัดโครงการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีร่วมกับ กยศ.

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการจัดโครงการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีร่วมกับ กยศ. ณ โรงแรมนิภาการ์เดนท์ จังหวัดสราษฎร์ธานี  วันที่  22  มีนาคม  2561

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมยุติธรรมเคลื่อนที่ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านห้างสูง ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมยุติธรรมเคลื่อนที่ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านห้างสูง ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 15  มีนาคม  256 [อ่านต่อ…]