ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2563

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ,พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู [อ่านต่อ…]

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาล/สถานพยาบาล เนื่องในวันอานันทมหิดล วันที่ 9 มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวบา 10.00 นาฬิกา เจ้าหน้าที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาล/สถานพยาบาล เนื่องในวันอานั [อ่านต่อ…]

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ/ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา เจ้าหน้าที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ/ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า เนื่อ [อ่านต่อ…]

ขอเชิญร่วมประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 2, 6, 17, 24 และ 27 มิถุนายน 2563

ขอเชิญร่วมประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 2, 6, 17, 24 และ 27 มิถุนายน 2563