สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ

เลขที่ 411 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ 02-3871728-32    โทรสาร 02-3871634, 02-3952863