ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินี

ด้วยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุ [อ่านต่อ…]

มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19

ด้วยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้จัดการ [อ่านต่อ…]

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายณัชฐปกรณ์ หะไว ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงา [อ่านต่อ…]

มาตราการป้องกันโรค covid-19 ด้วยความอนุเคราะห์จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนครได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ฉี [อ่านต่อ…]