สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ข่าวกิจกรรม

ประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด

ประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด เรื่อง หลักเก...

  • ขณะนี้หมายเลขโทรศัพท์ 043-514321 และ 043-514322 สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว และเพิ่มช่องทางการติดต่ออีก 1 ช่องทางคือหมายเลขโทรศัพท์ 043-519161 ขอขอบพระคุณ และขออภัยมา ณ โอกาส นี้

    วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2016 เวลา 10:12 น.
  • ประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด

    วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2016 เวลา 08:32 น.
ติดต่อ

นายพิมล โคเวียง

พนักงานเดินหมาย
โทรศัพท์: 043-514321

Captcha plugin for Joomla from Outsource Online  

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด   123/1-3 ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร. 043-514320-2