สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ข่าวกิจกรรม

ประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด

ประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด เรื่อง หลักเก...

  • ขณะนี้หมายเลขโทรศัพท์ 043-514321 และ 043-514322 สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว และเพิ่มช่องทางการติดต่ออีก 1 ช่องทางคือหมายเลขโทรศัพท์ 043-519161 ขอขอบพระคุณ และขออภัยมา ณ โอกาส นี้

    วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2016 เวลา 10:12 น.
  • ประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด

    วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2016 เวลา 08:32 น.

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด

ขณะนี้หมายเลขโทรศัพท์ 043-514321 และ 043-514322 สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว และเพิ่มช่องทางการติดต่ออีก 1 ช่องทางคือหมายเลขโทรศัพท์ 043-519161 ขอขอบพระคุณ และขออภัยมา ณ โอกาส นี้

พิมพ์
ขณะนี้หมายเลขโทรศัพท์ 043-514321 และ 043-514322 สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว และเพิ่มช่องทางการติดต่ออีก 1 ช่องทางคือหมายเลขโทรศัพท์ 043-519161 ขอขอบพระคุณ และขออภัยมา ณ โอกาส นี้

ประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด

พิมพ์

ประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด

เรื่อง หลักเกณฑ์การวางหลักประกันการเข้าเสนอราคา

 

 

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด ทำการขายทอดตลาดทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี

พิมพ์

  

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด ทำการขายทอดตลาดทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี(ในระบบแพ่งใหม่) เวลา 10:00 นาฬิกา เป็นต้นไป จึงประชาสัมพันธ์ให้กับคู่ความและผู้สนใจเข้าซื้อทรัพย์ได้รับทราบ และโปรดอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขายทอดตลาด หากพบเห็นกรณีดังกล่าว ขอโปรดได้แจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป สำหรับท่านที่สนใจชมประกาศขายทอดตลาดสามารถเข้าชมได้ทางเว็บไซต์ รวมไปถึงรายงานผลการขายทอดตลาดของแต่ละสัปดาห์ทางเว็บไซต์

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการวางเงินประกันก่อนเข้าสู้ราคา จากเดิม วางเงินร้อยละ 5 ของราคาเริ่มต้น โดยจะเริ่มในวันที่ 1 เมษายน 2557 ที่เป็นการขายนัดที่ 1 โดยมีหลักเกณฑ์ว่า ทรัพย์ที่ราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี มีราคาตั้งแต่ ไม่เกิน 500,000 บาท วางเงินจำนวน 30,000 บาท และทรัพย์ที่ราคาประเมินเกิน 500,000 บาท และไม่เกิน 1,000,000 บาท วางเงิน 50,000 บาท เป็นต้น

 

 

 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด   123/1-3 ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร. 043-514320-2