ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี เรื่อง งดการขายทอดตลาดในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี เรื่อง งดการขายทอดตลาดในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563  

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ณ ถนนเลี่ยงเมืองราชบุรี (บายพาส) ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วม”กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ณ ถนนเลี่ยงเมืองราชบุร [อ่านต่อ…]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 7.30 น. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วม”พิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัด [อ่านต่อ…]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 10.15 น. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วม”กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ [อ่านต่อ…]