ขายทอดตลาดเดือนมิถุนายน 2563

สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก อนุญาติให้สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมขายทอดตลาดทรัพย์ ในวันที่ 4, 11, 18 และ 25 [อ่านต่อ..]

การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานบังคับคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 1.ขอควา [อ่านต่อ..]

งดการจัดมหกรรมขายทอดตลาดสินทรัพย์ ครั้งที่ 1

เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้มีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดมาตรการป้องก [อ่านต่อ..]