No Picture
ขายทอดตลาดเดือนมิถุนายน 2563

สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก อนุญาติให้สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมขายทอดตลาดทรัพย์ ในวันที่ 4, 11, 18 และ 25 [อ่านต่อ..]