ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานNo Picture
ขายทอดตลาดเดือนมิถุนายน 2563

สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก อนุญาติให้สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมขายทอดตลาดทรัพย์ ในวันที่ 4, 11, 18 และ 25 [อ่านต่อ..]

กิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ “กรมบังคับคดี รวมพลัง ร่วมใจอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรดิแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์”

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการ “กรมบังคับ [อ่านต่อ..]

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายไพบูลย์ดิสสงค์ ผู้อำนวนการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร [อ่านต่อ..]