สำนักงานบังคบคดีจังหวัดปทุมธานี

You are here: หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีขายทอดตลาดทรัพย์สิน

    บัญชีขายทอดตลาดทรัพย์สิน   ประจำวันที่  30  กรกฎาคม&nbs...

  • บัญชีขายทอดตลาดทรัพย์สิน

    วันศุกร์ที่ 08 มีนาคม 2013 เวลา 10:24 น.

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี ขอแจ้งให้ทราบว่าคดีที่มีการขายในวันที่ 11 สิงหาคม 2557 ยังมีการขายทอดตลาดตามกำหนด วัน เวลา สถานที่เดิม

 

 ift-050857

บัญชีขายทอดตลาดทรัพย์สิน

info2

 

 

บัญชีขายทอดตลาดทรัพย์สิน

 

ประจำวันที่  30  กรกฎาคม  2556

 

Lot  E  นัดที่  5  Update!

Lot  F  นัดที่  4  Update!

 

ประจำวันที่  19  กรกฎาคม  2556

 

Lot  G  นัดที่  3 Update!

Lot  H  นัดที่  2 Update!

 

ประจำวันที่  12  กรกฎาคม  2556

 

Lot  I  นัดที่  1

 

ประจำวันที่  9  กรกฎาคม  2556

 

Lot  E  นัดที่  4

Lot  F  นัดที่  3

 

ประจำวันที่ 2  กรกฎาคม  2556

Lot  C  นัดที่  6

Lot  G  นัดที่  2

 

ประจำวันที่  25  มิถุนายน  2556

Lot  B  นัดที่  6

Lot  D  นัดที่  5

ประจำวันที่  18  มิถุนายน  2556

Lot  E  นัดที่  3  

Lot  F  นัดที่  2  

 

 

 

 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแผนการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556 สบจ.ปทุมธานี ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี ได้จัด “ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแผนการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน” ณ ห้องขายทอดตลาดทรัพย์ สบจ.ปทุมธานี โดยมี นายศรัณย์ ปัญญาดิลก หัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 40 คน

          

ยุติธรรมเคลื่อนที่พบประชาชน

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2556 สบจ.ปทุมธานี และสบจ.ปทุมธานี สาขาธัญบุรี ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 “ยุติธรรมเคลื่อนที่พบประชาชน” ครั้งที่ 2 ณ วัดอัยยิการาม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 100 คน

   

   

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในชุมชน

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556 สบจ.ปทุมธานี ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี ได้จัดโครงการ “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในชุมชน”      ณ ห้องขายทอดตลาดทรัพย์ สบจ.ปทุมธานี โดยมี ท่านสมศักดิ์ ประกอบแสงสวย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ท่านสรรเสริญ ปาลวัฒน์วิไชย ที่ปรึกษาด้านการไกล่เกลี่ย     ข้อพิพาท กรมบังคับคดี มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 90 คน

            

หิ้วปิ่นโตเข้าวัดวันอาทิตย์

1.วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2556 สบจ.ปทุมธานี เข้าร่วมโครงการ “หิ้วปิ่นโตเข้าวัดวันอาทิตย์ เป็นวิถีชาวพุทธ” กับจังหวัดปทุมธานี โดยมี ท่านประสิทธ์ บุญลิขิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี ณ วัดสามัคคิยาราม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

     

หน้า 1 จาก 2

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี   81/11 ถนนปทุมธานี-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทร. 0-2581-5275-9 โทรสาร 0-2581-5291

Copyright © 2012 : Power by ศูนย์สารสนเทศ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม