สำนักงานบังคบคดีจังหวัดปทุมธานี

You are here: หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี

โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ปี 2558

          สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการกรมบังคับคดีสัญจรเผยแพร่ความรู้สู่ภูมิภาค เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557  ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558  ณ ห้องประชุมอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

          โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงษ์ พัฒนรัฐ ปลัดอาวุโสอำเภอคลองหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และนางนิระนุตร ตั้งก่อสกุล    ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง และกฎหมายการบังคับคดี เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจ และการจัดการปัญหาหนี้สินต่าง ๆ เกี่ยวกับการบังคับคดี เพื่อลดความขัดแย้งและความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยมีประชาชนสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย รวมจำนวน 120 คน  

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแผนการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556 สบจ.ปทุมธานี ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี ได้จัด “ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแผนการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน” ณ ห้องขายทอดตลาดทรัพย์ สบจ.ปทุมธานี โดยมี นายศรัณย์ ปัญญาดิลก หัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 40 คน

          

ยุติธรรมเคลื่อนที่พบประชาชน

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2556 สบจ.ปทุมธานี และสบจ.ปทุมธานี สาขาธัญบุรี ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 “ยุติธรรมเคลื่อนที่พบประชาชน” ครั้งที่ 2 ณ วัดอัยยิการาม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 100 คน

   

   

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในชุมชน

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556 สบจ.ปทุมธานี ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี ได้จัดโครงการ “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในชุมชน”      ณ ห้องขายทอดตลาดทรัพย์ สบจ.ปทุมธานี โดยมี ท่านสมศักดิ์ ประกอบแสงสวย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ท่านสรรเสริญ ปาลวัฒน์วิไชย ที่ปรึกษาด้านการไกล่เกลี่ย     ข้อพิพาท กรมบังคับคดี มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 90 คน

            

หิ้วปิ่นโตเข้าวัดวันอาทิตย์

1.วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2556 สบจ.ปทุมธานี เข้าร่วมโครงการ “หิ้วปิ่นโตเข้าวัดวันอาทิตย์ เป็นวิถีชาวพุทธ” กับจังหวัดปทุมธานี โดยมี ท่านประสิทธ์ บุญลิขิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี ณ วัดสามัคคิยาราม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

     

แผนที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี

alt alt

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี
41/79,81,83,85 ถนนปทุมธานี-กรุงเทพ ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 0-2581-5275-9 โทรสาร 0-2581-5291


สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี   81/11 ถนนปทุมธานี-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทร. 0-2581-5275-9 โทรสาร 0-2581-5291

Copyright © 2012 : Power by ศูนย์สารสนเทศ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม