สำนักงานบังคบคดีจังหวัดปทุมธานี

You are here: หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีขายทอดตลาดทรัพย์สิน

    บัญชีขายทอดตลาดทรัพย์สิน   ประจำวันที่  30  กรกฎาคม&nbs...

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ

ด้วยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ณ อาคารสำนักงานเลขที่ ...

  • บัญชีขายทอดตลาดทรัพย์สิน

    วันศุกร์ที่ 08 มีนาคม 2013 เวลา 10:24 น.
  • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ

    วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2013 เวลา 09:22 น.

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ

ด้วยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ

ณ อาคารสำนักงานเลขที่  41/85  ถนนปทุมธานี-กรุงเทพ  ตำบลบางปรอก

อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556 เวลา 10.30 น.

 

บัญชีขายทอดตลาดทรัพย์สิน

info2

 

 

บัญชีขายทอดตลาดทรัพย์สิน

 

ประจำวันที่  30  กรกฎาคม  2556

 

Lot  E  นัดที่  5  Update!

Lot  F  นัดที่  4  Update!

 

ประจำวันที่  19  กรกฎาคม  2556

 

Lot  G  นัดที่  3 Update!

Lot  H  นัดที่  2 Update!

 

ประจำวันที่  12  กรกฎาคม  2556

 

Lot  I  นัดที่  1

 

ประจำวันที่  9  กรกฎาคม  2556

 

Lot  E  นัดที่  4

Lot  F  นัดที่  3

 

ประจำวันที่ 2  กรกฎาคม  2556

Lot  C  นัดที่  6

Lot  G  นัดที่  2

 

ประจำวันที่  25  มิถุนายน  2556

Lot  B  นัดที่  6

Lot  D  นัดที่  5

ประจำวันที่  18  มิถุนายน  2556

Lot  E  นัดที่  3  

Lot  F  นัดที่  2  

 

 

 

 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแผนการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556 สบจ.ปทุมธานี ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี ได้จัด “ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแผนการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน” ณ ห้องขายทอดตลาดทรัพย์ สบจ.ปทุมธานี โดยมี นายศรัณย์ ปัญญาดิลก หัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 40 คน

          

ยุติธรรมเคลื่อนที่พบประชาชน

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2556 สบจ.ปทุมธานี และสบจ.ปทุมธานี สาขาธัญบุรี ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 “ยุติธรรมเคลื่อนที่พบประชาชน” ครั้งที่ 2 ณ วัดอัยยิการาม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 100 คน

   

   

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในชุมชน

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556 สบจ.ปทุมธานี ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี ได้จัดโครงการ “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในชุมชน”      ณ ห้องขายทอดตลาดทรัพย์ สบจ.ปทุมธานี โดยมี ท่านสมศักดิ์ ประกอบแสงสวย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ท่านสรรเสริญ ปาลวัฒน์วิไชย ที่ปรึกษาด้านการไกล่เกลี่ย     ข้อพิพาท กรมบังคับคดี มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 90 คน

            

งานกาชาดจังหวัดปทุมธานี ประจำปีพ.ศ.2556

วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 จังหวัดปทุมธานี ได้จัดงานวันรวมใจให้กาชาด รับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อเป็นรางวัลสำหรับกิจกรรมมัจฉากาชาด ในงานกาชาดจังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ.2556     ในการนี้ สบจ.ปทุมธานี และ สบจ.ปทุมธานี สาขาธัญบุรี ได้ร่วมบริจาคตู้เย็นขนาด 6 คิว จำนวน 2 เครื่อง เพื่อสนับสนุนกิจกรรม

          alt

 

หน้า 1 จาก 2

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี   81/11 ถนนปทุมธานี-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทร. 0-2581-5275-9 โทรสาร 0-2581-5291

Copyright © 2012 : Power by ศูนย์สารสนเทศ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม