สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา

You are here ข่าวกิจกรรมทั้งหมด สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) ไปยังวัดประชุมโยธี อำเภอเมืองพังงาSAM_3710SAM_3730SAM_3734SAM_3765SAM_3771SAM_3786SAM_3791

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา   45/37 หมู่ 3 ตำบลถ้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โทร. 076-460616-7