สบจ.พะเยาว์ จัดกิจกรรมวันเจ้าพนักงานบังคับคดีสากล ครั้งที่ 11

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 “วันเจ้าพนักงานบังคับคดีสากล ครั้งที่ 11” แนวทางการปฏิบัติวิชาชีพที่ดี 7 ด้าน 1.ด้านการอบรม 2.ด้ [อ่านต่อ…]

กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมโครงการ “ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” จังหวัดพะเยา

วันนี้ (11 ตุลาคม 2560) เวลา 08.00 น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมโครงการ“ [อ่านต่อ…]

อธิบดีกรมบังคับคดีเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา

วันนี้ (10 ตุลาคม 2560) เวลา 18.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิ [อ่านต่อ…]