ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสบจ.พะเยา จัด Big Cleaning Day วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 15.30 น. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยาได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำสัปดาห์ ตามมาตรกา [อ่านต่อ…]

รายงานผลการดำเนินการการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา

รายงานผลการดำเนินการการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี ของคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้เงินค่าธรรมเนียมงบประมาณของกรมบ [อ่านต่อ…]