ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเผยแพร่ วีดิทัศน์ การยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางออนไลน์

  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา กรมบังคับคดี ขอเผยแพร่ วีดิทัศน์ การยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางออนไลน์ โดยผู้ [อ่านต่อ…]

เผยแพร่ วีดิทัศน์ การยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิอส์ (e-filing)

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา กรมบังคับคดี ขอเผยแพร่ วีดิทัศน์ การยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิอส์ (e-filing) ซึ่งเป็นการเพิ่ [อ่านต่อ…]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการสอบ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ชั้น 2 อาคารบูรณากา [อ่านต่อ…]