สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา จะเริ่มการขายทอดตลาดทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา จะเริ่มการขายทอดตลาดทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ณ ห้องขายทอดตลาดทรัพย์ อา [อ่านต่อ…]

สบจ.พะเยา จะทำการขนย้ายเอกสารและอุปกรณ์สำนักงานไปยังอาคารบูรณาการฯในวันที่ 23-27 ธันวาคม 2562

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา จะทำการย้ายที่ทำการไปอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม เลขที่ 339  หมู่ 1  (บ้านห้วยเคียนเหนือ) [อ่านต่อ…]

ประกาศ!!! งดการขายทอดตลาดทรัพย์ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562และ 26 พฤศจิกายน 2562

ตามที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา ได้กำหนดนัดขายทอดตลาดทรัพย์ดังต่อไปนี้ Lot พย 10 ชุด 1 นัดที่ 3 วันที่ 19 พฤศจิกายน [อ่านต่อ…]