ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเปิดบริการใหม่ “ยื่นคำร้องขอให้คำนวณหนี้” ด้วยระบบออนไลน์

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่คู่ความและประชาชน ให้ได้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  อี [อ่านต่อ…]

เปิดให้บริการใหม่ ! สบจ.พะเยา เปิดช่องทางการบริการออนไลน์ “ยื่นคำร้องขอวางเงินค่าซื้อทรัพย์ โดยการโอนเงิน”

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่คู่ความและประชาชน ให้ได้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  อี [อ่านต่อ…]

คู่มือสำหรับประชาชน

เพื่ออำนวยความสะดวก และรวดเร็ว แก่ประชาชน รวมถึงให้การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา [อ่านต่อ…]

ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา หยุดให้บริการในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 (วันหยุดราชการประจำภาคเหนือ)

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา หยุดให้บริการในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564  เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการประจำภาคเหนือ(ประเพณี [อ่านต่อ…]