สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2562

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา นำโดยนายกิตติพศ ตันประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเ [อ่านต่อ…]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2562

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา โดยนายกิตติพศ ตันประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา [อ่านต่อ…]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) การขับเคลื่อนจังหวัดพะเยาให้เป็นจังหวัดคุณธรรม

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 นาฬิกา นายกิตติพศ ตันประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา เข้าร่วม [อ่านต่อ…]