กิจกรรมวันที่9 ธค.2562

วันนี้ เวลา 08.30 น. นายอรรถโกวิท ชาวเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจ [อ่านต่อ]

กิจกรรมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี วันที่5 ธันวาคม 2562

วันนี้ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานีได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภ [อ่านต่อ]

วันที่ 21  พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 -12.00 น สบจ.ปัตตานีลงพื้นที่ร่วมกับจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ”จังหวัดเคลื่อนที่ ”

วันนี้วันที่ 21  พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 -12.00 น. นายอรรถโกวิท ชาวเหนือ  ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี  ม [อ่านต่อ]