ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานวันที่ 4 กรกฎาคม 2563เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

    เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว [อ่านต่อ]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานีได้ทำการขายทอดตลาดทรัพย์ในวันเสาร์  

วันที่ 20  มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายอรรถโกวิท  ชาวเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี  และเจ้าหน้าที่ [อ่านต่อ]

๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร น้อมรำลึกในพระมหากรุณ [อ่านต่อ]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

วันนี้วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายอรรถโกวิท  ชาวเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี  ร่วมพิธีลง [อ่านต่อ]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์และพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด เ

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายอรรถโกวิท  ชาวเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีเจริญพระพ [อ่านต่อ]