สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
ศูนย์ราชการจังหวัด ถนนหนองบัวลำภู – เลย ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์ 042 311 747 , 042 314 695 โทรสาร 042 311 752