สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 สบจ.นราธิวาส 0

   วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2562) เวลา 8.30 น. นายบัณฑิต ทองสีอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัด นราธิวาส พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี วางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน [อ่านต่อ]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมเคารพธงชาติวันจันทร์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 สบจ.นราธิวาส 0

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00น. นายบัณฑิต ทองสีอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมเคารพธงชาติวันจันทร์ เพื่อเป็นการแสดงออก [อ่านต่อ]

ยินดีต้อนรับ

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส 153/2-3 ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตำบลบางนาคอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 073-532739-40