สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น.  ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายนางคนึง  มะโนวรรณ์   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพร้อมเจ้าหน้าที่  ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562  จำนวน 200,000 ตัว เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ณ หนองพังพวย (บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว) หมู่ที่ 3 ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


code