สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดนครสวรรค์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หัวข้อ “นครสวรรค์คนธรรมดี…เอกชนควรมีส่วนร่วมอย่างไร”

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562  ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายนางคนึง  มะโนวรรณ์  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดนครสวรรค์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หัวข้อ “นครสวรรค์คนธรรมดี…เอกชนควรมีส่วนร่วมอย่างไร” ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


code