สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายด้านการบังคับคดีแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กันยายน 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562   สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี การวางทรัพย์ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เกี่ยวกับการค้ำประกัน จำนำ จำนอง ขายฝาก ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กันยายน 2562  ณ ที่ว่าการอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


code