สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ เดือนสิงหาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562  ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายนางรัตติยา  ขัสเกตุ  นิติกรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ เดือนสิงหาคม 2562  ณ วัดบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


code