สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ ได้กำหนดจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 6/2562

วันนี้ เวลา 14.00 น. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ ได้กำหนดจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาท [อ่านต่อ..]