แจ้งโทรศัพท์สำนักงานใช้การไม่ได้

2020-07-09 ด้วยขณะนี้ สัญญาณโทรศัพท์สบจ.นครสวรรค์ ข้ดข้อง ทำให้โทรศัพท์สำนักงานใช้การไม่ได้ ได้รับกา [อ่านต่อ..]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 8/2563

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดร [อ่านต่อ..]