ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง งดการขายทอดตลาดในระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2564

ประกาศงดการขาย 1-15 พฤษภาคม 2564 ตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมาได้กำหนดนัดขายทอดตลาดในระหว่างวันที่ 1 – 15 [อ่านต่อ…]

ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานบังคับคดี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ตามที่กรมบังคับคดีได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รวมทั้งแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในสถา [อ่านต่อ…]

ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง งดการขายทอดตลาดในวันที่ 21 และ 28 เมษายน 2564

ประกาศงดขาย เม.ย.64 ตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมาได้กำหนดนัดขายทอดตลาดในระหว่างวันที่ 21 และ 28  เมษายน  2 [อ่านต่อ…]