สบจ.นครปฐม ทำการปลดทำลายสำนวนคดีแพ่ง

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ทำการปลดทำลายสำนวนคดีแพ่ง ณ [อ่านต่อ]

สบจ.นครปฐม ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ [อ่านต่อ]

แผนภาพกระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

แผนภาพกระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และองค์ความรู้ด้านการบังคับคดี

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้นายไพฑูรย์ ฐิวิทยกุล ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติ [อ่านต่อ]

ประชุมคณะกรรมการจังหวัดนครปฐม ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสาวทองพูน จันทร์โปร่ง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดนครปฐม ประจำเดือ [อ่านต่อ]

ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2561 โดยได้บรรยายให้ควา [อ่านต่อ]