ร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนมีนาคม 2562

วันที่ 12 มีนาคม 2562 นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐมร่วมประชุมสภากาแฟ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครปฐม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอกำแพงแสน [อ่านต่อ]

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้   &nb [อ่านต่อ]

 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒/๖๑  “เป็นเบ้า เป็น เเม่พิมพ์”

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม  ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้ นายสุรชาติ อินทร์เถื่อน เจ้าหน้าที่ธุรการและนางสาวไอลดา เกลี้ยงมะ นิติกร เข้ารับการอบรมเ [อ่านต่อ]

พิธีถวายเครื่องสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

วันที่ 2 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายวุฒิพงษ์ เหลืองประเสริฐ นิติกรชำนาญการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา [อ่านต่อ]