ให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ตำบลถนนขาด

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม บรรยายให้ความรู้บทบาทภารกิจและกฎหมายในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ขายฝาก ก [อ่านต่อ]

สภากาแฟ

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 นาฬิกา นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” ณ คลับเฮ้าส์ศูนย์พั [อ่านต่อ]

สบจ.นครปฐม จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์ ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัด Sandbox 7  ร่วมสังเกตุการณ์ขายทอดตลาดวันหยุดราชการสำนัก [อ่านต่อ]

สบจ.นครปฐม จัดกิจกรรม Kick Off “กรมบังคับคดีหน่วยงานนำร่องทักษะด้านดิจิทัล”

วันนี้ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรม Kick Off “กรมบังคับคดีหน่วยงานนำ [อ่านต่อ]

สบจ.นครปฐม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายสิริวิชญ์ ศรีสัตยานนท์ ตำแหน่งนิติกร บรรยายให้ความรู้บทบาทภารกิจและกฎหมายในชีวิตประจำวั [อ่านต่อ]

สบจ.นครปฐม เข้าร่วมโครงการตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโครงการไทยนิยมยั่งยืน

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางเบญจมาศ บูชา ตำแหน่งนิติกร และนายธนกฤต อินทร์เกตุ ตำแหน่งนิติกร เข้าร่วมโครงการตามการขั [อ่านต่อ]