ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานเดินหมาย

ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานเดินหมาย ชื่อ-สกุล นายวสุธร แวงดงบัง

โครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด sandbox 7

วันนี้ 20 ธันวาคม 2561 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ได้จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด sandbox 7 ณ ห้องสายนที โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐมโดยม [อ่านต่อ]

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ประจำเดือนธันวาคม 2561

วันนี้ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ.ห้องประชุมชั้น3 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม

โครงการวิตามินสมอง

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมตามโครงการวิตามินสมอง ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์(ครั้งที่2) ณ โรงเรียนบ้านหนองกระโดน อ เมือง จั [อ่านต่อ]

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริ หารงานยุติธรรมระดังจังหวัด( กพยจ)

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจั งหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริ หารงานยุติธรรมระดังจังหวัด( กพยจ)นาย [อ่านต่อ]