พิธีถวายเครื่องสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

วันที่ 2 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายวุฒิพงษ์ เหลืองประเสริฐ นิติกรชำนาญการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา [อ่านต่อ]

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐมประชุมเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อทบทวนระเบียบ คำสั่งกรมบังคับคดี และซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางการปฏิ [อ่านต่อ]

ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดนครปฐม ครั้งที่2/2562

วันที่ 28กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดนครปฐม ครั้งที่2/2562 เพ [อ่านต่อ]

จัดนิทรรศการ asean thailand 2019
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 0

วันที่ 25 กพ 62 สบจ.นครปฐมร่วมจัดนิทรรศการ asean thailand 2019 กับจังหวัดนครปฐมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมบังคับคดี ณ อาคารพระที่นั่งพิมานปฐม พระราชวังสนามจันทร [อ่านต่อ]