โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครปฐม”

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐมในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการของสำนักงานบังคับคดีกลุ่มจังหวัดที่ 7 (sandbox) พร้อ [อ่านต่อ]

การแข่งขันประเพณีกติกาฟุตบอล ร.ศ.119 ครั้งที่13 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐมในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการของสำนักงานบังคับคดีกลุ่มจังหวัดที่ 7 (sandbox) ร่วม [อ่านต่อ]

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมประจำจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐมในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการของสำนักงานบังคับคดีกลุ่มจังหวัดที่ 7 (sandbox) ร่วม [อ่านต่อ]

พิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐมในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการของสำนักงานบังคับคดีกลุ่มจังหวัดที่ 7 (sandbox) มอบห [อ่านต่อ]

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เ [อ่านต่อ]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์