วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 5 ธันวาคม 2561

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะแ [อ่านต่อ]

เฝ้า รับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัตตามาตุ

วันที่ 2 ธันวาคม 2561 นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ร่วมเฝ้า รับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัตตามาตุ ทรงเปิดง [อ่านต่อ]

โครงการวิตามินสมอง ณ โรงเรียนบ้านหนองกระโดน ครั้งที่ 1

วันที่ 30 พฤศจิกายน2561 สำนักงานบังคับดีจังหวัดนครปฐมได้จัดกิจกรรมโครงการวิตามินสมอง ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมยุติอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรมโดยได้ให้ความรู้ความเข้าใจ [อ่านต่อ]

วันสถาปนากรมบังคับคดีครบรอบ 44 ปี

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในพิธีบวงสรวงท่านท้าวมหาพรหม และเข้าร่วมพิธีสงฆ์ เนื่องใ [อ่านต่อ]