วันวิสาขบูชา

เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาส [อ่านต่อ]

ปลดทำลายสำนวนคดีแพ่ง

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ทำการปลดทำลายสำนวนคดีแพ่งวันแรก ณ ชั้นล่างอาคารที่พัก(แฟลต)สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐมเป้าหม [อ่านต่อ]

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 8/2561

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ได้จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา [อ่านต่อ]

ร่วมบรรยายให้ความรู้ในโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสาวจินดาภัทร์ จุนทการ ตำแหน่งนิติกร  และนายภูเบศ มีคติธรรม ตำแหน่งเจ้ [อ่านต่อ]

ร่วมบรรยายให้ความรู้ในโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร ณ เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี                     จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสาวจินดาภัทร์ จุนทการ ตำแหน่งนิติกร  และนายภูเบศ [อ่านต่อ]

สบจ.นครปฐม ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมบรรยายให้ความรู้แก่อาสาสมัครภาคประชาชน

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ ฐิติวิทยกุล ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ร่วมบรรยายให้ความรู้บทบาทภารกิจ การวางทรัพ [อ่านต่อ]