งานรวมญาติชาติพันธุ์ พื้นถิ่นทวาราวดี 100 ปี สะพานเจริญศรัทธา ณ สะพานเจริญศรัทธา

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐมร่วมพิธีทำบุญสะพานเจริญศรัทธา พิธีบวชต้นมะขาม และพิธีเปิดงานรวมญาติชาติพันธุ์ พื้นถิ่นทวาราวดี 100 ปี สะพานเจริ [อ่านต่อ]

โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนและโครงการอาหารกลางวัน ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายไพฑูรย์ ฐิติวิทยกุล ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ นางสาวทองพูน จันทร์โปร่ง ตำแหน่งนิติกรชำนาญก [อ่านต่อ]

โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนและโครงการอาหารกลางวัน ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสาวลักขณา โมกขพันธ์ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ และนายภูเบศ มีคติธรรม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริห [อ่านต่อ]

ให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองกระทุ่ม

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 นาฬิกาผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางเบญจมาศ บูชา ตำแหน่งนิติกร และนายธนกฤต อินทร์เกตุ ลงพื้นที่ในเชิงรุกบ [อ่านต่อ]

ให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ตำบลรางพิกุล

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 นาฬิกาผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางเบญจมาศ บูชา ตำแหน่งนิติกร และนายธนกฤต อินทร์เกตุ ลงพื้นที่ในเชิงรุกบร [อ่านต่อ]

การพัฒนาและการรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่(Sandbox) ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.สำนักงานบังคับคดีนครปฐมจัดประชุมกลุ่มจังหวัดการพัฒนาและการรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่(Sandbox) ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนางสาวนภสร [อ่านต่อ]