วันที่รำลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสาวทองพูน จันทร์โปร่ง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงานรัฐพิธีวันที่รำลึกพระบ [อ่านต่อ]

สภากาแฟ

วันที่ 26 กันยายน 2561 นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” ณ อุทยานการอาช [อ่านต่อ]

ประชุมคณะอนุกรรมการ ตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัดนครปฐมครั้งที่ 1/2561

วันที่ 25 กันยายน 2561 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ ตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัดนครปฐมครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลาก [อ่านต่อ]

หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครปฐม

วันที่ 20 กันยายน 2561 สบจ.นครปฐมได้ลงพื้นที่ร่วมกับจังหวัดนครปฐมในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครปฐม”ณ วัดรางกระทุ่ม [อ่านต่อ]

ขายทอดตลาดพัสดุคุรุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 18 กันยายน 2561 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ขายทอดตลาดพัสดุคุรุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 65 รายการ ณ อาคารบ้านพักสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนคร [อ่านต่อ]

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ครั้งที่ 12/2561

เวันศุกร์ที่ 14 กันยายน  2561 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ครั้งที่ 12/2561 โดยนางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครป [อ่านต่อ]