การพัฒนาและการรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่(Sandbox) ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.สำนักงานบังคับคดีนครปฐมจัดประชุมกลุ่มจังหวัดการพัฒนาและการรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่(Sandbox) ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนางสาวนภสร [อ่านต่อ]

การปลดทำลายเอกสารสำนวนคดีแพ่ง ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2561

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ดำเนินการปลดทำลายเอกสารสำนวนคดีแพ่ง และดำเนินการจัดระบบการจัดเก็บสำนวนระหว่างรอปลดทำลายใหม่ ณ อาคารบ้านพัก(แฟล [อ่านต่อ]

โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน ในพื้นที่ตำบลสามพราน

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาช [อ่านต่อ]

ขายทอดตลาดทรัพย์วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561

เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ได้มีขายทอดตลาดทรัพย์ จำนวน 36 เรื่อง

ให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนแฝก

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสาวน้ำมนต์ ศรีเอี่ยม ตำแหน่งนิติกร ลงพื้นที่ในเชิงรุกบรรยายให้ความรู้บทบาทภารกิจและกฎห [อ่านต่อ]

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 9/2561

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 9/2561 โดยนางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐ [อ่านต่อ]