ขายทอดตลาดทรัพย์วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ได้มีการขายทอดตลาดทรัพย์ จำนวน 35 เรื่อง

โครงการเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายวุฒิพงษ์ เหลืองประเสริฐ ตำแหน่งนิติกร ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการเฉลิมพระ เกียรติสมเด [อ่านต่อ]

ปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพร [อ่านต่อ]

ทำพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ทำพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้ารา [อ่านต่อ]

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสาวทองพูน จันทร์โปร่ง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ นายสุรชาติ อินทร์เถื่อน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ แล [อ่านต่อ]

โครงการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

วันที่ 16-22 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายภูเบศ มีคติธรรม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย [อ่านต่อ]