ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินภาค 7 ครั้งที่ 8/2562

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐมในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการของสำนักงานบังคับคดีกลุ่มจังหวัดที่ 7 (sandbox)เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินภาค 7 ครั้งที่ 8/2562 โดยมีนายสมโภชน์  ลิ้มประยูร อธิบดีอัยการภาค 7 เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม จังหวัดนครปฐม

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


code