ทำลายสำนวนคดีแพ่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 23 สค 2552 สบจ.นครปฐมได้ทำการทำลายสำนวนคดีแพ่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2548 จำนวน 1,179 คดี โดยขอใช้เตาเผาวัดห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


code