โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00น.นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐมในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการของสำนักงานบังคับคดีกลุ่มจังหวัดที่ 7 (sandbox) มอบหมายให้นายปิยะ สวนเวียง นิติกร ร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวภารกิจของกรมบังคับคดี กฎหมายกู้ยืม ค้ำประกัน จำนำ จำนอง ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 800 คน พร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


code