ประชุมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ประจำเดือนสิงหาคม 2562

สบจ.นครปฐม ประชุมสำนักงานประจำเดือนสค.62 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งกรมฯพร้อมทราบปัญหา เหตุขัดข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยมีนางสาวนภสร สุ่มทองผู้อำนวยการสำนักงานเป็นประธานในการประชุม

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


code