กิจกรรมตามโครงการวิตามินสมองภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมครั้งที่ 4

วันที่ กรกฎาคม 2562 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐมได้จัดกิจกรรมตามโครงการวิตามินสมองภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมครั้งที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยให้ความรู้ความเข้าใจในการสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเองและทราบถึงผลการเป็นหนี้สินรวมทั้งห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คนในการนี้สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐมได้ร่วมสนับสนุนโต๊ะเก้าอี้นักเรียนอนุบาลจำนวน ชุดด้วย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


code