ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารยุติธรรมระดับจังหวัด(กพยจ.)ครั้งที่2/2562

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับดีจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารยุติธรรมระดับจังหวัด(กพยจ.)ครั้งที่2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดนครปฐมโดยมีนายภิญโญประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธาน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


code