โครงการขับเคลื่อนรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสารภิญญ์ ไชยภูมิ นักวิชาการการเงินและบัญชี ร่วมอบรมโครงการขับเคลื่อนรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ด้านการเสริมสร้างความรู้ของ สำนักงาน ปปท.เขต 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ.โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวาราวดี นครปฐม ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


code