การอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ รุ่นที่1

วันที่1-3กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นผู้สังเกตุการณ์การอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ รุ่นที่1 ณ โรงแรมมารวย โดยมีเครือข่ายวิทยากรตัวคูณของสำนักงานบังคับคดีในกลุ่มจังหวัดที่ 1,2 และ 7 จำนวน 200 คนเข้ารับการอบรม จัดโดยกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


code