โครงการยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 17 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวสุนิดา บุรินทร์กุล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมบังคับคดี ให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านคลองโยง อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม โดยมี นักเรียน และบุคคลากรทางการศึกษา จำนวน 80 คน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


code