มหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 3

วันที่ 9 มกราคม 2562 นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐมร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน โดยมีรองเลขาธิการ ก.พ.ร.เป็นประธารในพิธี ณ ลานชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นต์ทรัลพลาซ่า ศาลายา จังหวัดนครปฐม ในการนี้กรมบังคับคดีโดยท่านอธิบดีกรมบังคับคดีร่วมรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณด้วย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


code