โครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด sandbox 7

วันนี้ 20 ธันวาคม 2561 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ได้จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด sandbox 7 ณ ห้องสายนที โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐมโดยมีท่านประไพ เอื้อไพจิตร คงใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีวิทยากรจากธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้ความรู้หัวข้อ”การวางแผนทางการเงินและวินัยทางการเงิน” และ”เศรษฐกิจพอเพียง” นอกจากนี้สบจ.นครปฐมได้ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมบังคับคดี มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 80 คน การอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี

ไม่มีภาพอยู่ในแกลเลอรี่นี้

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


code