โครงการวิตามินสมอง ณ โรงเรียนบ้านหนองกระโดน ครั้งที่ 2

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมตามโครงการวิตามินสมอง ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์(ครั้งที่2) ณ โรงเรียนบ้านหนองกระโดน อ เมือง จังหวัดนครปฐมโดยให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กนักเรียนเกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง การไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีนักเรียนร่วมกิจกรรม 54 คน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


code