ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริ หารงานยุติธรรมระดังจังหวัด( กพยจ)

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจั งหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริ หารงานยุติธรรมระดังจังหวัด( กพยจ)นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการพั ฒนาการบริหารงานณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


code