สภากาแฟ ประจำเดือนธันวาคม 2561

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐมโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” ประจำเดือน ธันวาคม 2561  โดยมี นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


code