อธิบดีกรมบังคับคดีให้สัมภาษณ์ในประเด็นนโยบายในการพัฒนากระบวนการบังคับคดีและการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ 3/7/2560

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ให้สัมภาษณ์ในประเด็นนโยบายในการพัฒนากระบวนการบังคับคดีและการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ภายใต้โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยซูเปอร์โพล นายปราโมทย์ พันธ์สะอาด นักวิจัย และนางสาวยุวดี วงศ์วีระประเสริฐ นักวิจัย เป็นผู้สัมภาษณ์ ณ ห้องรับรองกรมบังคับคดี

ไม่มีภาพอยู่ในแกลเลอรี่นี้

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


code